Granice eksplozivnosti

Donja granica eksplozivnosti (UEG) koncentracija je plina ili pare u zraku pri kojoj smjesa plina/pare i zraka postaje upravo eksplozivna. Gornja granice eksplozivnosti (OEG) koncentracija je kod koje smjesa plina/pare i zrake više nije eksplozivna. Te su vrijednosti navedene za tlak od 1013,25 mbara i temperaturu od 20°C.

AUVA aplikacije

bks

Impresum