Hranice výbušnosti

Dolná hranica výbušnosti (DHV) je tá koncentrácia plynu alebo hmly vo vzduchu, od ktorej je zmes plynu/hmly a vzduchu práve výbušná. Horná hranica výbušnosti (HHV) je koncentrácia, od ktorej už nie je zmes plynu/hmly a vzduchu výbušná. Tieto hodnoty sa udávajú pre tlak vzduchu 1013,25 mbar a teplotu 20 °C.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž