Expozícia

Expozícia – v zmysle ochrany zamestnancov – všeobecne znamená škodlivý účinok (napr. hluk, nebezpečné pracovné látky), ktorému je zamestnanec vystavený. Kritériá pre mieru zaťaženia sú miera (napr. hladina akustického tlaku) a doba expozície.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž