FI-zaštitni prekidač

Kao FI-zaštitni prekidač opisuje se prekidač s okidnom nazivnom strujom kvara od 30 mA ili manje. Takvi prekidači mogu spriječiti elektrizaciju sa smrtnim posljedicama, ne zamjenjuju međutim druge mjere za zaštitu od izravnog ili neizravnog dodirivanja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum