Prúdový chránič FI

Ako prúdový chránič FI sa označuje chránič s vypínacím poruchovým prúdom 30 mA alebo menším. Takéto chrániče môžu zabrániť elektrizovaniu so smrteľnými následkami, avšak nenahrádzajú iné opatrenia na ochranu proti priamemu alebo nepriamemu dotyku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž