Nariadenie o preukázaní odbornej spôsobilosti (FK-V)

Nasledujúce práce môžu vykonávať zamestnanci iba po preukázaní príslušných odborných znalostí prostredníctvom vysvedčenia, a to podľa nariadenia (§ 4):
  • Obsluhovanie žeriavov (výnimky § 3 FK-V)
  • Obsluhovanie vysokozdvižných vozíkov (výnimky § 3 ods. 1 Z 3 FK-V), pričom je dodatočne zadaná požiadavka vnútropodnikového povolenia na jazdu
  • Odstreľovacie práce v zmysle § 2 nariadenia o odstreľovacích prácach (SprengV)
  • Práce v rámci služby chrániacej pred plynom, s výnimkou banského záchranárstva a ochrany pred plynom, predovšetkým umiestňovanie plynových bariér podľa bansko-právnych predpisov
  • Potápačské práce (vrátane činnosti ako signálna osoba) v zmysle nariadenia o prácach vo vysokotlakovej atmosfére a potápačských prácach
  • Príprava a organizácia prác pod vysokým napätím (práce na elektrických silnoprúdových zariadeniach pod striedavým napätím nad 1 kV alebo jednosmerným napätím nad 1,5 kV)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž