Uredba o potvrdi stručnog znanja (FK-V)

Sljedeće poslove zaposlenici smiju obavljati samo ako dokažu odgovarajuća stručna znanja potvrdom prema FK-V-u (paragraf 4.):
  • vožnja dizalica (iznimke paragraf 3. FK-V-a)
  • vožnja viličara (iznimke paragraf 3. odjeljak 1. Z 3 FK-V-a), pri čemu se dodatno zahtijeva i interno dopuštenje za vožnju
  • izvođenje radova miniranja prema paragrafu 2. Uredbe o miniranju (SprengV)
  • radovi u okviru službe za spašavanje u slučaju pojave eksplozivnih ili štetnih plinova, izuzevši radove u službi spašavanja u slučaju rudarskih nesreća i službi za zaštitu od plinova, osobito službi za zaštitu od plinova prema rudarskim propisima,
  • ronilački radovi (uključujući i rad osoba koje daju signal) prema Uredbi o komprimiranom zraku i ronilačkim radovima
  • priprema i organiziranje radova pod visokim naponom (radovi na električnim postrojenjima jake struje pod promjenjivom strujom od preko 1 kV ili istosmjernom strujom preko 1,5 kV).

AUVA aplikacije

bks

Impresum