Povolenie na jazdu

Jazdou so žeriavom a riadením samohybných pracovných prostriedkov smú byť poverené iba osoby, ktoré dostali od zamestnávateľa povolenie na jazdu. Ak sú nasadení cudzí zamestnanci, musí sa dodatočne získať povolenie na jazdu od „cudzieho“ zamestnávateľa. Povolenie na jazdu sa musí zamestnávateľovi odobrať, ak sú známe okolnosti, na základe ktorých možno považovať zamestnanca za nedôveryhodného pre výkon tejto činnosti (napr. pod vplyvom alkoholu za volantom).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž