Záchytné ochranné zariadenia

Sú to ochranné zariadenia, ktoré slúžia na to, aby zachytili nekontrolovane padajúce, do priestoru vyvrhnuté alebo odletujúce diely (napr. úlomky). K záchytávacím ochranným zariadeniam patria o. i. ochrana proti spätnému nárazu, ochranné kryty, záchytné plechy a ochrana proti pretrhnutiu lana.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž