Prozori (kao što su svjetlosne kupole i stakleni krovovi)

Za prozor, svjetlosnu kupolu i stakleni krov vrijede sljedeće osnovne odredbe:
  • Spriječiti izravnu sunčevu svjetlost te ometajuću vrućinu ili hladnoću (npr., prozorima ili žaluzinama)
  • Prema potrebi osigurati uređaje za bezopasno čišćenje
  • Otvaranje, zatvaranje i pomicanje mora se moći izvesti sa sigurnog mjesta i ne smije dovesti do opasnosti od ozljeđivanja
  • Površine za ulaz svjetla za osvjetljenje u prostorijama sa stalnim radnim mjestima moraju iznositi barem 10% površine poda
  • Svjetlosne kupole i stakleni krovovi ne smiju se moći razbiti predmetima koji padaju, a u slučaju požara ne smiju kapati

 

AUVA aplikacije

bks

Impresum