Dovršavanje evaluacije radnog mjesta

U međuvremenu moraju svi pogoni dovršiti evaluaciju radnog mjesta. Za provjeru i u slučaju potrebe usklađivanje dokumentacije u ASchG-u su propisani kriteriji, rutinska nova evaluacija nakon određenog vremena ipak nije potrebna. Namjera je zakonodavca da evaluacije uvijek bude aktualna.

AUVA aplikacije

bks

Impresum