Dokončenie evalvácie pracovného miesta

V tomto čase už musia mať všetky podniky dokončenú evalváciu pracovného miesta. Pre kontrolu a prípadnú úpravu dokumentácie sú v zákone o ochrane zamestnancov (ASchG) písomne ustanovené kritériá, nevyžaduje sa však rutinné prehodnotenie po uplynutí určitého obdobia. Zámerom zákonodarstva je však neustále udržovať evalváciu na aktuálnej úrovni.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž