Oprema za gašenje požara

U svakoj je radnoj prostoriji potrebno u dovoljnom broju pripremiti primjerenu opremu za gašenje požara (ili pomoćna sredstva za gašenje požara), kao što su aparati za gašenje požara, voda za gašenje, prekrivači za gašenje, pijesak za gašenje, zidni hidranti i ostali nosivi ili pokretni aparati za gašenje požara. Za odabir i broj te opreme posebno je potrebno uzeti u obzir:

AUVA aplikacije

bks

Impresum