Tűzoltó készülék

A tűzoltó készülékeknek kivitel, nyomószilárdság és vizsgálat tekintetében meg kell felelniük az ÖNORM EN 3-3 szabványnak. Legalább minden második naptári évben ellenőrizni kell a készülékeket, a helyüknek a tűzoltó készülékek jelölését kell hordoznia. Kicsi, szűk, mélyen fekvő vagy rosszul szellőző helyiségekben meghatározott oldószerek tartása tilos. A tűzoltó készülékekkel végzett oltási gyakorlatok jobbak minden oktatásnál, a kiürült tűzoltó készülékeket haladéktalanul újra kell töltetni, csak azután szabad ismét a helyükre tenni őket!

AUVA App

hu

Impresszum