Evakuacija (osiguranje)

Radna je boravišta potrebno na taj način oblikovati da se sa svake točke iz radnog boravišta s najdalje 10 m može dosegnuti prometni put koji cijelim svojim tokom sve do konačnog izlaza odgovara zahtjevima za evakuacijski put. Nakon najviše 40 m (od svake točke u radnom boravištu) evakuacijski put mora odgovarati zahtjevima za osigurano evakuacijsko područje. Za izlaze u slučaju nužde i stubišta postoje posebni propisi.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum