Únik (zaistenie)

Pracoviská sa musia zorganizovať tak, aby bolo možné z každého bodu pracoviska dosiahnuť po nanajvýš 10 m dopravnú komunikáciu, ktorá celým svojím priebehom až po konečný východ zodpovedá požiadavkám kladeným na únikovú cestu. Po nanajvýš 40 m musí (z každého bodu pracoviska) úniková cesta zodpovedať požiadavkám kladeným na zaistenú únikovú oblasť. Pre núdzové východy a schodiská existujú špeciálne predpisy.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž