Područje za evakuaciju (osigurano)

Pogledajte i Evakuacija (osiguranje). Na osiguranim područjima za evakuaciju smije biti dostupna samo mala količina požarnog opterećenja (bez oglasnih ploča s neučvršćenim bilješkama!). Osim toga, zidovi, stropovi, pod i stepenice moraju jako ometati gorenje, nezapaljivi i slabo dimiti, zadimljavanje se mora moći spriječiti (npr., otvorima za odvod dima).
Vrata do susjednih prostorija koje nisu osigurana područja za evakuaciju moraju biti barem nepropusna za dim, nezapaljiva i samozatvarajuća.

AUVA aplikacije

bks

Impresum