Únikové cesty

Pozrite aj Únik (zaistenie). V závislosti od počtu osôb, ktoré sú v prípade nebezpečenstva na ne odkázané, musia mať núdzové cesty využiteľnú šírku jedného metra. Na únikových cestách sa nesmú nachádzať ani vytekať žiadne nebezpečné látky alebo plyny. Steny, stropy a podlahy únikových ciest musia byť minimálne zhotovené z ťažko horľavých materiálov s malou tvorbou dymu.
Únikové cesty nesmú byť zatarasené, zúžené alebo (prostredníctvom ľahko sa prevrátiteľných predmetov) blokované; úniková cesta (ako aj núdzový východ) musí byť neustále použiteľná a v prípade pochybností jednoznačne príslušne rozpoznateľná!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž