Nadzemni vod

U blizini nadzemnog voda dopušteno je raditi samo ako
  1. se tijekom trajanja poslova zajamči njegovo beznaponsko stanje
  2. visina i doseg pogonskih sredstava onemogućavaju približavanje nadzemnim vodovima
  3. primjerene tehničke (npr., ograde) ili organizacijske mjere (npr., upozorni uređaji) sprečavaju približavanje

U svakom je slučaju potrebno upotrijebiti stručno osoblje!

AUVA aplikacije

bks

Impresum