Nadzemné vedenie

V blízkosti nadzemného vedenia sa smie pracovať iba po splnení týchto podmienok:
  1. Po dobu vykonávania prác musí byť zabezpečený beznapäťový stav
  2. Výška a dosah použitých prevádzkových prostriedkov znemožňuje priblíženie sa k nadzemnému vedeniu
  3. Vhodné technické (napr. ohradenie) alebo organizačné opatrenia (napr. výstražné zariadenia) zabraňujú priblíženiu sa

V každom prípade musia byť touto prácou poverení odborníci!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž