Dobrovoľné vyšetrenia

Napríklad v prípade práce so zobrazovacími jednotkami majú zamestnanci právo na vyšetrenie zraku a zrakovej schopnosti. Ďalšie možné dobrovoľné vyšetrenia sú uvedené v § 55 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Tieto vyšetrenia je potrebné odlíšiť od vyšetrení spôsobilosti a následných vyšetrení, ktoré sú povinné.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž