Pod

Na površini poda ne smije biti mjesta za spoticanje, one moraju biti pričvršćene, sigurne za gaženje i onemogućavati sklizanje te moraju prije svega biti jednostavne za čišćenje očekivanih prljavština i eventualno dezinficiranje. Površine poda moraju biti otporne na kemijska ili fizikalna djelovanja koja se očekuju zbog načina korištenja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum