GHS

Kratica GHS stoji za „Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals” – mogla bi se dakle malo slobodnije prevesti kao globalni harmonizirani sustav za klasifikaciju i označavanje kemikalija. Budući da u različitim zemalja vrijede različiti zakoni za klasifikaciju i označavanje kemikalija, može doći do toga da se ista tvar u jednoj zemlji smatra otrovnom, a u drugoj neotrovnom. Isto nažalost vrijedi i za ostala, opasna svojstva. Kako bi se ovdje postigla (globalna) ujednačenost, OECD je razvio GHS. U budućnosti će se umjesto simbola za opasnost koristiti piktogrami, a bit će zamijenjene i R- te S-rečenice. R-rečenice bit će izmijenjen u H-izjave ili izjave o opasnosti, S-rečenice će biti izmijenjene u P-izjave ili izjave o predostrožnosti. Pogledajte i pod Simboli za opasnost kod radnih tvari.

AUVA aplikacije

bks

Impresum