Radne tvari (opasne)

Radne su tvari uređene u Zakonu o zaštiti zaposlenika u 4. odjeljku ASchG-a i prije svega u Uredbi o graničnim vrijednostima (GKV 2011) i VO-u o biološkim radnim tvarima (VbA).
Radnim tvarima prema ASchG-u smatraju se sve tvari, pripravci i biološke radne tvari koji se koriste prilikom obavljanja rada.
Pojam „primjenjivati” prema ASchG-u shvaća se prema širem kontekstu i obuhvaća (među ostalim) i pretakanje, skladištenje i transport.
Za opasne radne tvari prema paragrafu 40. ASchG-a vrijede posebni zahtjevi. U vezi s opasnim radnim stvarima važne su odredbe Zakona o kemikalijama (ChemG), Uredbe o kemikalijama (ChemV) koja je izdana na temelju zakona te europske Odredbe o REACH-u i GHS-u.
Pogledajte i pod: Razdoblje procjene, Zamjena radnih tvari, Simboli za opasnost, Radne tvari koje su opasne za zdravlje, Granične vrijednosti, Uredba o graničnim vrijednostima, Drvena prašina, Označavanje, MAK-vrijednost, TRK-vrijednost, Mjerenja, Sigurnosni podatkovni list, Smjese tvari, Učinak tvari, Zabrana recirkulacije zraka, Zabrana, Pakiranje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum