Analiza opasnosti

Analizom opasnosti prema ASchG- smatra se posebna obaveza provedbe evaluacije koju je prije svega potrebno provesti u Uredbi o sredstvima za rad (AM-VO) i Uredbi o eksplozivnim atmosferama (VEXAT) za sredstva za rad (odn. u VEXAT-u dodatno za osobnu zaštitnu opremu i radnu odjeću), kada su korištenje ili uvjeti korištenja promijenjeni u odnosu na upute proizvođača. Analizom opasnosti ispituje se i procjenjuje je li moguće bezopasno korištenje. Provedba analize opasnosti sadržajno odgovara konceptu Procjene rizika strojeva (npr., prema standardu EN ISO 12100).

AUVA aplikacije

bks

Impresum