Výstražné symboly nebezpečnosti (pri pracovných látkach)

Označenie podľa chemického zákona (ChemG)

Kennzeichnung von Arbeitsstoffen

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž