Simboli za opasnost (kod radnih tvari)

Opasne radne tvari koje podliježu Zakonu o kemikalijama moraju biti označene. Simbol za opasnost u kombinaciji s oznakom i H-izjavom (prije: R-oznaka) obavještava o vrsti i opsegu opasnosti koje uzrokuje radna tvar.
Definirane su sljedeće glavne klasifikacije: oksidirajuće, zapaljivo – lako zapaljivo – jako zapaljivo, eksplozivno, otrovno – jako otrovno, nagrizajuće, nadražujuće, pospješuje nastanak antigena, kancerogeno, tetarogeno, mutageno, radioaktivno. Europskom CLP Uredbom (CLP: klasifikacija, označavanje i pakiranje) propisuje se nova klasifikacija, označavanje i pakiranje opasnih kemijskih tvari i smjesa koji su usklađeni u cijeloj Europi. Napomena: često se govori i o GHS-u, „globalnom harmonizacijskom sustavu”. S prijelaznim razdobljem do 2015., znakovi opasnosti moraju biti promijenjeni i vjerojatno će se duže vrijeme koristiti oba sustava (prije prema Zakonu o kemikalijama, a sada prema CLP Uredbi) simbola za opasnost.
Pogledajte još pod Označavanje radnih tvari i GHS.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum