Veszélyszimbólumok (munkaanyagok esetén)

A Vegyszertörvény hatálya alá tartozó veszélyes munkaanyagokat meg kell jelölni. A veszélyszimbólum a jelöléssel és a H-mondattal (korábban: R-mondat) kombinálva tájékoztatást ad a munkaanyag által előidézett veszélyeztetés módjáról és mértékéről.
A következő fő besorolások kerültek meghatározásra: oxidáló, kismértékben tűzveszélyes - tűzveszélyes - fokozottan tűzveszélyes, robbanásveszélyes, mérgező - nagyon mérgező, maró, irritáló, szenzibilizáló, rákkeltő, magzatkárosító, mutagén, radioaktív. Az európai CLP-rendelet (CLP: Classification, Labelling and Packaging) a veszélyes vegyi anyagok és keverékek új, egész Európára kiterjedő harmonizált besorolását, jelölését és csomagolását írja elő. Megjegyzés: Ezt gyakran GHS, "Globally Harmonised System" (Globális Harmonizált Rendszer) néven említik. A veszélyszimbólumokat egy 2015-ig terjedő átmeneti időszak alatt le kell cserélni, a két veszélyszimbólum-rendszer (a ChemG szerinti régi és a CLP-VO szerinti új) azonban még hosszú ideig létezni fog egymás mellett.
Lásd még munkaanyagok jelölése és GHS.
 

AUVA App

hu

Impresszum