Veszélyelhárítás az ASchG szerint

Az ASchG veszélyelhárítási alapelvei ("STOP-elv") kimondják, hogy a munkaadónak munkavállalói biztonsága és egészségvédelme érdekében alapvetően a következő sorrendben kell intézkedéseket foganatosítania:
  1. Veszélyek elhárítása (pl. munkaanyag helyettesítése)
  2. Veszélyek lehető legnagyobb mértékű csökkentése (pl. korlátozott forgácsméretű marók a fafeldolgozásban)
  3. Munkavállalók elválasztása a lehetséges veszélyforrásoktól (pl. be- vagy hozzáépített védőberendezésekkel)
  4. Munkavállalók veszélytől való védelme személyi védőfelszereléssel
  5. A munkavállalók képzéssel, oktatással és tréninggel olyan helyzetbe való hozása, hogy megfelelően tudják kezelni az esetleges fennmaradó veszélyeket

Az összes megfelelő és a gyakorlatban elfogadható intézkedést foganatosítani kell a kockázatok messzemenő elkerülése vagy kiiktatása érdekében. Ha vannak lehetséges és elfogadható műszaki intézkedések, a személyre szóló intézkedések egyedül nem elegendőek!

AUVA App

hu

Impresszum