Prevencia rizika podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG)

Princípy prevencie rizika podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) („princíp STOP“) hovoria, že zamestnávateľ musí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov zásadne vykonať opatrenia v tomto poradí:
  1. Odstrániť nebezpečenstvá (napr. náhrada pracovnej látky)
  2. Čo možno v najväčšej miere znížiť nebezpečenstvá (napr. v prípade fréz obmedzením hrúbky triesok pri spracovaní dreva)
  3. Oddeliť zamestnancov od možných nebezpečných miest (napr. pomocou zabudovaných alebo nadstavaných ochranných zariadení)
  4. Chrániť zamestnancov pomocou osobných ochranných prostriedkov pred nebezpečenstvom
  5. Prostredníctvom školenia, poučenia a výcviku naučiť zamestnancov správne zaobchádzať s prípadnými zvyškovými nebezpečenstvami

Musia sa vykonať všetky vhodné a v praxi použiteľné opatrenia, aby sa čo v najväčšej miere alebo úplne odstránili riziká. Ak sú možné a použiteľné technické opatrenia, samotné opatrenia zamerané na ochranu osôb nie sú dostatočné!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž