Zaštita za sluh

Ako se tehničkim mjerama ne uspije buku smanjiti na neopasni iznos (to znači ispod 85 dB(A) razine izloženosti buci), potrebno je nositi zaštitu za sluh. Nakon postizanja praga okidanja od 80 dB(A), zaštita za uši mora biti stavljena na raspolaganje. Prilikom kontinuiranog djelovanja buke ili prilikom nošenja naočala, preporučuju se čepovi za zaštitu sluha ili vata za zaštitu sluha, kod često stavljanja i skidanja ili kod sklonosti upalama slušnog kanala, preporučuju se zatvorena zaštita za sluh. Usporediv je izolacijski učinak različitih vrsta (oko. 25 - 30dB smanjenje nivoa), no važno je da se zaštita za sluh dosljedno i redovito nosi! Svaka zaštita za sluh mora nositi CE oznaku i mora je provjeriti (akreditirano) ispitno mjesto.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum