Ochrana sluchu

Ak sa pomocou technických opatrení nepodarí znížiť hluk na bezpečnú mieru (to znamená na hodnotu nižšiu ako 85 dB(A) hladiny expozície hluku), musí sa používať ochrana sluchu. Po dosiahnutí akčnej úrovne 80 dB(A) musí byť poskytnutá ochrana sluchu. Pri pretrvávajúcom pôsobení hluku alebo pri nosení okuliarov sa odporúča používať zátkové chrániče sluchu alebo vatu na ochranu sluchu, pri častom nasadzovaní a skladaní alebo pri náchylnosti k zápalu zvukovodu sa odporúča nosiť mušľové chrániče sluchu. Tlmiaci účinok rôznych typov je porovnateľný (zníženie hladiny o približne 25 – 30 dB), dôležité je však, aby sa ochrana sluchu nosila dôsledne a pravidelne! Každá ochrana sluchu musí mať označenie CE a musí byť otestovaná v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž