Lešenia

V zásade sa rozlišujú pracovné lešenia a ochranné lešenia. Pojem ochranné lešenia zahŕňa záchytné lešenia a ochranné prístrešky.
Pri prácach vo výške (predovšetkým pri dlhšie vykonávaných prácach) použite lešenia namiesto rebríkov!
Do úvahy pripadajú nasledujúce pracovné lešenia, a to v závislosti od účelu použitia, doby vykonávania práce a možnej výšky pádu: rámové lešenia, pojazdné rámové lešenia, rebríkové lešenia, kovové lešenia, kozové lešenia, konzolové lešenia, vysunuté lešenia, zavesené lešenia, pomocné lešenia z dvojitých rebríkov.
V každom prípade musíte lešenia postaviť odborne, vyhotoviť ich tak, aby boli dostatočne nosné a stabilné a prípadne ich vybaviť ukotvením v zemi.

 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž