Egészséget veszélyeztető munkaanyagok

A robbanás- és tűzveszélyes munkaanyagok mellett az egészséget veszélyeztető munkaanyagokra vonatkozóan is különleges előírások érvényesek. Egy munkaanyag akkor veszélyezteti az egészséget, ha:
mérgező, maró, irritáló, rákkeltő, mutagén, krónikusan károsító, reprodukciót károsító, szenzibilizáló, fibrogén, radioaktív, fertőző hatású. Ezzel kapcsolatban lásd még veszélyszimbólumok.

AUVA App

hu

Impresszum