Nariadenie o zdravotnom dohľade – VGÜ 2014

Nariadenie o zdravotnom dohľade na pracovnom mieste (VGÜ) platí v prípade zamestnávania zamestnancov, pre ktorých sú určené vyšetrenia v zmysle 5. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG).
Nariadenie predpisuje predovšetkým tieto body:
  • Vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia pre zamestnancov, ktorí sú viac ako jednu hodinu každý pracovný deň vystavení pôsobeniu uvedenému v prílohe 1 (napr. benzol, olovo...)
  • Vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia pre zamestnancov, ktorí musia nosiť prístroje na ochranu dýchacích ciest vážiace viac ako 5 kg dlhšie ako 30 minút každý pracovný deň, pracujú v rámci služby chrániacej pred plynom alebo na pracoviskách s extrémnou horúčavou v zmysle zákona o výkone ťažkej nočnej práce (NSchG)
  • Vyšetrenia pri pôsobení hluku, t.j. pri účinku posudzovanej hladiny vyššej ako 85 dB(A) v denných podmienkach
  • Určité dobrovoľné vyšetrenia pri pôsobení pracovných látok uvedených v § 5 ods. 1 alebo pri nočnej práci v zmysle § 5 ods. 2
  • Čas vyšetrení spôsobilosti (§ 6)
  • Taktiež časové intervaly následných vyšetrení, príp. opakovaných vyšetrení (príloha 1)
  • Zákaz zamestnania pri riziku choroby z povolania (§ 7)
  • Informovanie zamestnancov

Príloha 2 predpisuje smernice na vykonanie vyšetrení a v prvom rade sa orientuje na vyšetrujúcich lekárov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž