Zdravotný dohľad (v podniku)

Pri určitých činnostiach, ktoré môžu viesť predovšetkým k chorobám z povolania, sú v 5. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) predpísané takzvané vyšetrenia spôsobilosti a následné vyšetrenia. Ďalej musí zamestnanec dostať možnosť podrobiť sa určitým dobrovoľným vyšetreniam, napr. pri práci so zobrazovacou jednotkou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž