Granična opterećenja za podizanje i prenošenje

Ovisno o spolu, dobi i učestalosti rukovanja postoje različita granična opterećenja za podizanje odn. prenošenje predmeta. Tako muškarac dobi između 19 i 45 godina ne bi trebao ponovljeno podizati više od 30 kg, žena iste dobi ne više od 10 kg. Uz pomoć standardiziranih postupaka, primjerice metode ključnih pokazatelja, ta se procjena može dodatno precizirati. U svakom bi se slučaju podizanje i prenošenje trebalo obavljati ravnim i uspravljenim gornjim dijelom tijela, što je moguće bliže tijelu i rukama ispruženima prema dolje!

AUVA aplikacije

bks

Impresum