Granične vrijednosti (radnih tvari)

Granične vrijednosti prema ASchG-u su MAK-vrijednosti (maksimalna dopuštena vrijednost) i TRK -vrijednosti (granične vrijednosti tehničke orijentacijske koncentracije). TKR-vrijednosti utvrđene su prije svega za kancerogene radne tvari kod kojih i najmanja koncentracija može djelovati na zdravlje, MAK-vrijednosti utvrđene su prema odnosu doze i djelovanja. U oba slučaja riječ je o srednjoj vrijednosti koncentracija opasnih tvari tijekom određenog razdoblja procjene, u pravilu tijekom osmosatnog radnog dana. Dok se kod MAK-vrijednosti u slučaju pridržavanja graničnih vrijednosti može pretpostaviti da i prilikom duže izloženosti neće imati učinka na zaposlenike, to se ne može reći za kancerogene tvari, za koje su utvrđene TRK-vrijednosti. MAK- i TRK-vrijednosti utvrđene su u Dodatku I Uredbe o graničnim vrijednostima (GKV).
Za dio čistih tvari u Uredbi o graničnim vrijednostima (GKV 2011) utvrđen je popis MAK-vrijednosti. AKo se tvar ne pojavljuje na popisu MAK-vrijednosti, ne smije se automatski donijeti zaključak o njezinoj zdravstvenoj prihvatljivosti.

AUVA aplikacije

bks

Impresum