Határértékek (munkaanyagok)

A munkaanyagok határértékei az ASchG értelmében a MAK-értékek (maximális munkahelyi koncentráció) és a TRK-értékek (műszaki iránykoncentráció). A TRK-értékek mindenekelőtt olyan rákkeltő munkaanyagokra kerültek meghatározásra, amelyeknél már csekély koncentrációk is hatással lehetnek az egészségre, a MAK-értékek pedig munkaanyagokra vonatkoznak, a dózis-hatás összefüggés figyelembevételével. Mindkét esetben egy veszélyesanyag-koncentráció átlagértékéről van szó meghatározott értékelési időtartamra, általában egy 8 órás munkanapra vonatkozóan. Míg a MAK-értékeknél a határértékek betartása esetén abból lehet kiindulni, hogy a munkavállaló egészsége hosszú távú expozíció esetén sem károsodik, a TRK-értékekkel rendelkező rákkeltő anyagokról ezt nem lehet elmondani. A MAK-értékek és a TRK-értékek a Határérték-rendelet (GKV) I. mellékletében kerültek meghatározásra.
A Határérték-rendelet (GKV 2011) számos tiszta anyagra meghatározta a MAK-értékek listáját. Ha egy anyag nem szerepel a MAK-értékek listáján, abból még nem lehet automatikusan annak egészségügyi szempontból való biztonságosságára következtetni.

AUVA App

hu

Impresszum