Základné bezpečnostné požiadavky (ZBP)

„Základné bezpečnostné požiadavky“ (napr. v prílohe I nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení – MSV 2010) predpisov od výrobcu podľa článku 95 Zmluvy o ES (smerníc CE) formulujú všeobecné ochranné ciele, ktoré sú v prvom rade určené výrobcom produktov (napr. strojov). Pri plnení týchto ochranných cieľov sú nápomocné (harmonizované) normy, pri ktorých dodržaní je možné vychádzať z predpokladu realizácie základných bezpečnostných požiadaviek. Dodržovanie harmonizovaných noriem však nie je záväzné, označenie CE na stroji potvrdzuje splnenie všetkých dôležitých základných bezpečnostných požiadaviek.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž