Osnovni sigurnosni zahtjevi (GSA)

„Osnovni sigurnosni zahtjevi” (npr., u Dodatku I. Uredbe o sigurnosti strojeva – MSV 2010) uputa proizvođača prema članku 95. Uredbe EZ-a (smjernice o CE oznakama) formuliraju općenite ciljeve zaštite koji su u prvom redu usmjereni na proizvođača proizvoda (npr., strojeve). Za ispunjavanje tih ciljeva zaštite korisne su (harmonizirane) norme prilikom čijeg se pridržavanja može pretpostaviti provedba temeljnih GSA-ova. Pridržavanje harmoniziranih normi ipak nije obavezno, CE oznaka na stroju označava ispunjavanje svih relevantnih GSA-ova.

AUVA aplikacije

bks

Impresum