Alapvető biztonsági követelmények (GSA)

Az EK-szerződés 95. cikkelye (CE-irányelvek) szerinti gyártói előírások "Alapvető biztonsági követelményei" (pl. a Gépek biztonságára vonatkozó rendelet - MSV 2010 I. mellékletében) általános védelmi célokat fogalmaznak meg, amelyek elsősorban a termékek (pl. gépek) gyártóinak szólnak. Ezen védelmi célok megvalósításában (harmonizált) szabványok segítenek, melyek betartása esetén az alapul szolgáló alapvető biztonsági követelmények (GSA) teljesüléséből lehet kiindulni. A harmonizált szabványok betartása mindazonáltal nem kötelező, a gépen található CE-jelölés az összes alapvető biztonsági követelmény teljesítését jelenti.

AUVA App

hu

Impresszum