Ručne obsluhované stroje

Pri výbere ručne obsluhovaných strojov (napr. vŕtačka, ručná kotúčová píla) by ste mali zohľadniť, pre aké činnosti, materiály, presnosť, dĺžku práce, pracovnú polohu, vynaloženú telesnú silu sa bude stroj používať. Mali by ste zobrať do úvahy aj ergonomické faktory (ergonómia) ako hmotnosť stroja, rozmery, povrch/materiál, tvar rukoväte a spôsob uchopenia alebo držanie tela a spôsob pohybu pri práci so strojom. Pred každým použitím sa musia stroje skontrolovať, či nevykazujú zjavné nedostatky, častými nedostatkami sú odchyľovanie krytu a holé káble. Poškodené stroje ihneď vyraďte z obehu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž