Ochrana rúk

Používanie ochranných rukavíc môže byť potrebné z dôvodu mechanického, elektrického, ožarovacieho, tepelného alebo chemického pôsobenia. V závislosti od ochrannej funkcie sa používajú materiály ako koža, textilná tkanina, plast, guma, kov (kovové pletivo), príp. kombinácia týchto materiálov. K ochrane rúk však patrí aj starostlivosť o pokožku pomocou vhodných ošetrovacích prostriedkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž