Podizanje i prenošenje

U slučaju teških tereta ako je moguće koristite pomoćna sredstva kao što su paletar, viličar, hvataljka, dizalica, kolica ili druga dizala. Ako je teške predmete potrebno ručno podići i prenositi (pogledajte i Granični tereti) imajte na umu sljedeća osnovna pravila za ispravno podizanje i prenošenje:
  • teret podići ravnih leđa, uspravljenog gornjeg dijela tijela i s pogledom prema naprijed (ne prema podu)
  • teret podići savijenih koljena (ne podizati snagom leđa)|
  • teret nositi što je moguće bliže tijelu|
  • prilikom podizanja, nošenja i odlaganja tereta ne okretati gornji dio tijela|
  • teške terete nositi udvoje ili utroje.

Bolovi u kralježnici čest su razlog za bolovanje!

AUVA aplikacije

bks

Impresum