Dvíhanie a nosenie

Pri ťažkých bremenách používajte, ak je to možné, pomôcky ako zdvíhací vozík, stohovač, uchopovacie rameno, žeriav, valčekový vozík alebo iné zdvíhacie zariadenia. Ak sa musia manuálne dvíhať a prenášať ťažké predmety (pozrite aj Limitné hodnoty zaťaženia), dodržte nasledujúce základné pravidlá pre správne dvíhanie a nosenie:
  • Bremeno uchopte a prenášajte s rovným chrbtom, vzpriameným trupom a pohľadom upreným dopredu (nie na zem)
  • Bremeno uchopte s ohnutými kolenami (nezaťažujte kríže)|
  • Bremeno prenášajte čo najbližšie pri tele|
  • Pri dvíhaní, nosení a skladaní bremena neohýbajte trup|
  • Ťažké bremená noste vo dvojici alebo v trojici.

Bolesti chrbtice sú veľmi častou príčinou pracovnej neschopnosti!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž