Zdvíhacie zariadenia

Pri výbere pracovných prostriedkov na dvíhanie bremena, ako aj zariadení na uchopenie bremena a viazacích prostriedkov pre bremeno, sa musia zohľadniť bremená určené na manipuláciu, body na uchopenie a uviazanie, hákové upevňovacie zariadenia, poveternostné podmienky, ako aj druh a spôsob uviazania alebo uchytenia bremena.
Okrem toho sa musí zabezpečiť stabilita pracovného prostriedku a bezpečné zdvihnutie, prenesenie a zosadenie bremena. Pre prípad, že by nebolo potrebné dvíhať len bremená, ale aj zamestnancov, pribudnú aj požiadavky na zdvíhacie zariadenia. Pozrite aj výber a používanie zdvíhacích prostriedkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž