Gyártói előírások

Meghatározott termékek, pl. gépek vagy személyi védőfelszerelés a gyártói előírások hatálya alá tartoznak és az ezen előírásoknak való megfelelés jeleként hordozzák a CE-jelölést. Ez (csupán) annyit mond ki, hogy - gépek esetén - a Gépek biztonságára vonatkozó rendeletet (MSV 2010) betartották és konkrétan azt jelenti, hogy a rendelet szóba jövő megfelelőség-értékelési eljárásait és Alapvető biztonsági követelményeit (GSA) betartották. A CE-jelölés tehát nem minőségjegy, hanem a minimális jogi követelmények betartását igazolja. Az elhelyezett CE-jelölés ellenére minden esetben (a gép kifizetése előtt) ajánlott ellenőriznie az MSV 2010 betartását.

AUVA App

hu

Impresszum