Napomene (na strojevima)

Na svakom stroju (koji nosi CE oznaku) moraju biti lako čitljivo i neizbrisivo biti navedene sljedeće napomene:
  • ime i adresa proizvođača i po potrebi njegova opunomoćenika
  • oznaka proizvodne linije, vrste ili serije, po potrebi serijski broj
  • CE oznaka i godina proizvodnje
  • ako je primjenjivo: primjerenost za korištenje u eksplozivnoj atmosferi, nužne napomene (npr., maksimalni broj okretaja, najveći promjer alata ili radnih komada, masa...)
  • ako se barata pomoću dizalica: podatak o težini

AUVA aplikacije

bks

Impresum