Upozornenia (na strojoch)

Na každom stroji (ktoré má označenie CE) musia byť umiestnené nasledujúce upozornenia v zreteľne čitateľnom a nezmazateľnom stave:
  • Názov a adresa výrobcu a príp. jeho splnomocnenej osoby
  • Označenie konštrukčného radu, typu alebo série, príp. sériové číslo
  • Označenie CE a rok výroby
  • Pokiaľ sa to týka stroja: vhodnosť na používanie vo výbušnom prostredí, bezpodmienečné upozornenia (napr. počet otáčok, maximálny priemer náradia alebo obrobkov, rozmery...)
  • Ak sa musí manipulovať so zdvíhacími zariadeniami: údaj o hmotnosti

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž